× Bu site kamu, atama, teşvik, özel ilan, burs ve devletin yapmış olduğu planlamalar hakkında gayrıresmi olarak bilgi verme amacı ile kurulmuştur.

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete'de 16 Ocak 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 16 Ocak 2024 tarihli ve 32431 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8083) CUMHURBAŞKANI KARARLARI – Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8084, 8085, 8086, 8087) – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8088) – 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar (Karar Sayısı: 8089) YÖNETMELİKLER – Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8090) – Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8091) – Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI – Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/58, K: 2023/204 Sayılı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/105, K: 2023/208 Sayılı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/134, K: 2023/209 Sayılı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 4/10/2023 Tarihli ve 2020/1327 Başvuru Numaralı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 1/11/2023 Tarihli ve 2020/12802 Başvuru Numaralı Kararı YARGITAY KARARI – Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI – Yüksek Seçim Kurulunun 15/01/2024 Tarihli ve 2024/80 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yazın

E-Posta Adresiniz Paylaşılmayacaktır işaretli alanlar zorunludur *